In de huiskamer worden verschillende activiteiten georganiseerd. Hieronder vindt u een opsomming van vaste activiteiten. Regelmatig worden er losse activiteiten georganiseerd die elders op deze website vermeld worden. Wilt u een nieuwe activiteit starten in de huiskamer neem dan contact op met het bestuur van Welzijnsstichting Kerverland.

© Welzijnsstichting Kerverland | Gerealiseerd door BURO210